Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2021 roku - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." w 2021 roku

Warszawa, dnia 1 października 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU 3 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.” W 2021 ROKU

 

Powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2021 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla województwa mazowieckiego w roku 2021 wynosi: 2.859.692 zł.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 862 wnioski szkół na kwotę 4.884.114,40 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymały 143 organy prowadzące dla 530 szkół na łączną kwotę 2.858.714,40 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

Organy prowadzące zostaną poinformowane o procedurze zawierania umów.

Przypominam, że wydatkowanie środków będzie możliwe od dnia zawarcia umowy.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.10.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry