Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - szacunkowe dane - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - szacunkowe dane

Warszawa,  dn. 21 czerwca 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.1.2021.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przekazać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl a następnie przesłać je (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki), pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Termin przekazania informacji - do dnia 8 lipca 2021 roku.

W przypadku braku występowania potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych należy przesłać informacje na ten temat wyłącznie na adres poczty elektronicznej (informacja o braku zapotrzebowania, bez konieczności uzupełniania tabeli).

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka tel. 22/ 551 24 00 wew. 5113.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 21.06.2021
Data modyfikacji 21.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry