Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - Sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - Sprawozdanie

Warszawa, 16 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.4.5.2020.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość danych umieszczanych przez Państwa w tabeli, aby zawarte dane były zgodne ze stanem faktycznym i nie wymagały dokonywania korekt po zakończeniu roku budżetowego.

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: pomocniepelnosprawnym@kuratorium.waw.pl a następnie papierową wersję (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

Termin przekazania informacji - do dnia 15 stycznia 2021 roku.

Przesłana papierowa wersja tabeli musi zawierać dane identyczne z tymi, które zostały przesłane na adres e-mailowy. W przypadku braku dofinansowania w 2020 r. nie należy przesyłać pustej (zerowej) tabeli.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka tel. 22/ 551 24 00 wew. 5113.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.12.2020
Data modyfikacji 16.12.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry