Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. "Zasiłek losowy" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. "Zasiłek losowy"

Warszawa, 16 października 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.2.2020.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego

 

dotyczy:  Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak: DWKI-WWR.4015.6.2020.KK) z dnia 15 października 2020 r. uprzejmie informuję, że w 2020 r. został wydłużony termin przekazywania informacji na temat występujących potrzeb w zakresie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w programie, proszę o przekazywanie informacji na temat występujących potrzeb w tym zakresie do dnia 29 października 2020 r.

Informację należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

Pomoc w ramach programu może być udzielana na:

  • wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.10.2020
Data modyfikacji 16.10.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry