Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu "Aktywna tablica" w roku 2019. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu "Aktywna tablica" w roku 2019.

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. sprawozdania z realizacji programu "Aktywna tablica".

Warszawa,  dn. 20 maja 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.2.2020.JW

Organy prowadzące

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

oraz dyrektorzy szkół podstawowych,

którzy otrzymali wsparcie finansowe

w ramach Rządowego programu

„Aktywna tablica” w 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401), organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  •  do dnia 15 czerwca 2020 r. - szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  •  do dnia 30 czerwca 2020 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

 

Zwracam się z prośbą o przesłanie przez organ prowadzący sprawozdania wraz z załącznikami:

- w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32,

00-024 Warszawa oraz

- w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

Ze względu na bardzo krótkie terminy na podsumowanie programu w skali województwa, uprzejmie proszę, aby wszystkie sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie do dnia 30 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu).

 

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

1. Wzór sprawozdania – DYREKTOR SZKOŁY.

2. Wzór sprawozdania – ORGAN PROWADZĄCY.

3. Załącznik nr 1 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

4. Załącznik nr 2 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

5. Załącznik nr 3 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.05.2020
Data modyfikacji 01.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry