Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyprawka szkolna 2019 r.- sprawozdanie z realizacji programu - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyprawka szkolna 2019 r.- sprawozdanie z realizacji programu

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.5.4.2019.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego

 

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”, ustanowionego Uchwałą Nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie sprawozdania z realizacji programu.

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość danych umieszczanych przez Państwa w tabeli, aby zawarte dane były zgodne ze stanem faktycznym i nie wymagały dokonywania korekt po zakończeniu roku budżetowego.

W celu przekazania powyższej informacji należy wypełnić załączoną tabelę i przesłać ją na adres e-mail: wyprawkaszkolna@kuratorium.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku a następnie papierową wersję wysłać (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczątki) pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2019”.

Przesłana papierowa wersja tabeli musi zawierać dane identyczne z tymi, które zostały przesłane na adres e-mailowy. W przypadku braku dofinansowania w 2019 r. nie należy przesyłać pustej (zerowej) tabeli.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Józef Kostka tel. 22/ 551 24 34 lub 22/ 551 24 00 wew. 1103.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.12.2019
Data modyfikacji 23.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry