Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 r.

Warszawa,  4 grudnia 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.299.2019.DS

Organy prowadzące,
realizujące Rządowy program
„Aktywna tablica” w 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2020 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica”.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 8 pkt 2 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji programu do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku pytań informacji udzielają:

- z zakresu spraw merytorycznych: p. Dominika Stodolak tel. 22 551 24 00 w.1102,

- z zakresu spraw finansowych: p. Katarzyna Gałek tel. 22 551 24 00 w.3011.

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.12.2019
Data modyfikacji 28.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry