Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Warszawa, 10 września 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.6.3.2019.JK

Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
woj. mazowieckiego

 

dotyczy: Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021[1], najpóźniej do dnia 25 września 2019 r. należy przekazywać informację na temat występujących w tym zakresie potrzeb (liczy się data wpływu zapotrzebowania).

Informację należy przesłać zgodnie z załączoną tabelą, na adres pomoc@kuratorium.waw.pl a następnie w wersji papierowej z podpisem Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

 

Pomoc w ramach programu może być udzielana na:

  • wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych (zasiłków losowych) na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów – w wysokości 500 lub 1000 zł,
  • organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów,
  • organizacji zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i uczniów.

W przypadku, jeżeli na terenie Państwa gminy nie występuje zapotrzebowanie w powyższym zakresie, proszę nie wysyłać tabeli z wartością zerową.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 


[1] Uchwała Nr 50/2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.09.2019
Data modyfikacji 10.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry