Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogłoszenie wyników "Aktywna tablica" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie wyników "Aktywna tablica"

Warszawa,  dnia 15 maja 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” W ROKU 2019

 

Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, złożonych przez organy prowadzące w ramach ogłoszonego naboru wniosków w 2019 r.

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z dnia 25 sierpnia 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 178 organów prowadzących dla 324 szkół na ogólną kwotę 4.514.229 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły znajduje się w załączniku.

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.05.2019
Data modyfikacji 30.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry