Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica” - sprawozdanie finansowe - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Aktywna tablica” - sprawozdanie finansowe

Przypominamy, że do dnia 15 stycznia 2019 r. należy przesłać sprawozdanie finansowe.

Warszawa,  5 grudnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.349.2018.DS

Organy prowadzące 
realizujące Rządowy program
„Aktywna tablica” w 2018 r.

dotyczy: sprawozdania finansowego z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica” uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2019 r. organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania finansowego z realizacji Programu i zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej.

Rozliczenie oraz zestawienie wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica”.

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia i zestawienia wydatków dokonanych w ramach programu (zał. nr 1 oraz zał. nr 2) na adres mailowy: patrycja.kupis@kuratorium.waw.pl.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 8 pkt 2 ww. umowy, organ prowadzący jest zobowiązany złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji programu do dnia 30 czerwca 2019 r.

W przypadku pytań informacji udzielają:
- z zakresu spraw merytorycznych: p. Dominika Stodolak tel. 22 551 24 00 w.1102,
- z zakresu spraw finansowych: p. Patrycja Kupis tel. 22 551 24 00 w.3103.

W załączeniu:
- załącznik nr 1 – Rozliczenie,
- załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków. 

Z poważaniem
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.12.2018
Data modyfikacji 06.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry