Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - sprawozdanie - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - sprawozdanie

06.12.2018

Warszawa, 5 grudnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.2.148.2018.JK

Organy Prowadzące
realizujące "Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa" w 2018 r.

dotyczy: sprawozdania z realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 r.


Szanowni Państwo,
zgodnie zawartą umową, uprzejmie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 roku, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 r.

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej):
- formularza sprawozdania dla organu prowadzącego na adres e-mail: jozef.kostka@kuratorium.waw.pl;
- rozliczenia z wykorzystania wsparcia finansowego oraz zestawienia ilościowo-wartościowego na adres e-mail: grazyna.kupis@kuratorium.waw.pl.

W przypadku pytań informacji udzielają:
- z zakresu spraw merytorycznych: p. Józef Kostka tel. 22 551 24 00 w.1103,
- z zakresu spraw finansowych: p. Grażyna Kupis tel. 22 551 24 00 w.3101.

W załączeniu:
- Formularz sprawozdania dla organu prowadzącego,
- Rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego,
- Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.12.2018
Data modyfikacji 12.12.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kostka
Osoba udostępniająca informację:
Józef Kostka
do góry