Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

19.10.2018

Warszawa, dn. 19 października 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.531.1.346.2018.DS

Organy prowadzące
realizujące rządowy program
"Aktywna tablica" w 2018 r. 

 
dotyczy: realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. 
 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Państwa rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 1 ust. 4 zawartej umowy, termin realizacji Programu w części finansowej i wykorzystania na ten cel przyznanych środków finansowych z budżetu państwa, został ustalony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. Zgodnie zaś z § 8 umowy sprawozdanie finansowe z realizacji Programu zobowiązani są Państwo przedstawić do dnia 15 stycznia 2019 r.

Zwracam się zatem z prośbą o sukcesywne podejmowanie działań umożliwiających pełną realizację programu w wyznaczonych terminach. 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.10.2018
Data modyfikacji 14.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry