Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

Warszawa,  23 maja  2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

ZIN. 531.1.299.2018.AL

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz dyrektorzy szkół podstawowych,
którzy otrzymali wsparcie finansowe
w ramach Rządowego programu
„Aktywna tablica” w 2017 r.

dotyczy: sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 15 czerwca 2018 r. – szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 30 czerwca 2018 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

 

Zwracam się z prośbą o przekazanie przez organ prowadzący sprawozdania wraz z załącznikami:

  • w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa oraz
  • w wersji elektronicznej (EDYTOWALNEJ) na adres: aktywnatablica@kuratorium.waw.pl.

 

Ze względu na bardzo krótkie terminy na podsumowanie programu w skali województwa, uprzejmie proszę, aby wszystkie sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie do dnia 30 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu).

 

W załączeniu wzory sprawozdań, opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  1. Wzór sprawozdania – DYREKTOR SZKOŁY.
  2. Wzór sprawozdania – ORGAN PROWADZĄCY.
  3. Załącznik nr 1 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.
  4. Załącznik nr 2 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.

 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 24.05.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Stodolak
Osoba udostępniająca informację:
Dominika Stodolak
do góry