Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program "Aktywna tablica" - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program "Aktywna tablica"

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów rządowego programu „Aktywna tablica”, którego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała pismo do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz dyrektorów szkół.

Program "Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

Beneficjenci programu:

1. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
2. Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
3. Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram na rok 2017:

- szkoły składają wnioski do organów prowadzących o udział w Programie do 31 sierpnia 2017 r.;

- organy prowadzące szkoły składają wnioski do wojewodów - do 15 września 2017 r.;

- kwalifikacja wniosków przez wojewodów - do 27 września 2017 r.;

- przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych - do końca października 2017 r.

 

Szczegóły założeń rządowego programu „Aktywna tablica” oraz pisma do organów prowadzących i dyrektorów szkół dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ogłoszenie wyników Rządowego programu "Aktywna tablica" 2017 r. 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.07.2017
Data modyfikacji 26.09.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry