Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań” - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regionalne konferencje informacyjno-konsultacyjne „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”

Zgodnie z Harmonogramem realizacji w 2016 r. zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje realizację zadania opisanego w części A pkt I. tego Programu, obejmującego organizację ośmiu regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło organizację ww. konferencji Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, który będzie je realizował we współpracy z przedstawicielami: wojewodów, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego. Każda z konferencji o wspólnym programie, będzie obejmować 2 województwa.

W województwie mazowieckim konferencja zaplanowana została na dzień 07.12.2016 r.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele: szkół i placówek oświatowych, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i placówki, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych. W zaplanowanych modułach i sesji panelowej konferencji podjęte zostaną tematy, które wzbogacą wiedzę uczestników na temat wychowawczej roli szkoły, nauczania wartości, jak również prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych w zakresie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Mając na uwadze ostatni rok realizacji Programu i potrzebę zapewnienia ciągłości podjętych działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, uczestnikom zostanie przekazany bogaty pakiet materiałów konferencyjnych.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Metryczka

Data publikacji 29.09.2016
Data modyfikacji 18.10.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry