Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - wyniki naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań w 2016 r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczna i przyjazna szkoła" - wyniki naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań w 2016 r.

logo MKO
Warszawa, 10 sierpnia 2016 r.
 

ZIN.531.5.4.2016.SR

Marszałek,

Starostowie, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Koordynujący powołany przez Wojewodę Mazowieckiego dokonał oceny wniosków z terenu województwa mazowieckiego, złożonych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, przez jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dofinansowania na realizację zadań w ramach ww. programu.

Na podstawie przedłożonej przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Koordynujący oceny i rekomendacji, Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania, w formie dotacji celowej, jednostkom samorządu terytorialnego, wskazując szkoły, do których kierowane jest dofinansowanie.

W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dofinansowanie otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego dla 16 szkół na ogólną kwotę 205.904 zł.

Dofinansowania udziela się pod warunkiem zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

Wykaz organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone dofinansowanie w ramach ww. programu oraz jego wysokość, wraz ze wskazaniem szkół do których jest kierowane, znajduje się w załączniku.

Informuję, że obecnie są przygotowywane porozumienia o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w ramach ww. programu. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania porozumień.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.08.2016
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stefan Rewieński
Osoba udostępniająca informację:
Stefan Rewieński
do góry