Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Bezpieczna +”- przyznanie wsparcia finansowego w 2016r. - Programy rządowe -

Nawigacja

Programy rządowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rządowy program „Bezpieczna +”- przyznanie wsparcia finansowego w 2016r.

logo MKO
 
 
 

 

Zespół powołany przez Wojewodę Mazowieckiego do oceny wniosków składanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu.
 
Na podstawie dokonanej oceny Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” wsparcie finansowe otrzymało 5 organów prowadzących szkoły dla 7 szkół na ogólną kwotę 62 222 zł.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

Wykaz organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu i wysokość tego wsparcia oraz podział na kwoty przyznane poszczególnym szkołom znajduje się w załączniku.

Uprzejmie informujemy, że obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu. Organy prowadzące zostaną poinformowane o terminie i miejscu podpisania umów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w zakładce „Rządowy program Bezpieczna +".

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.06.2016
Data modyfikacji 30.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry