Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - Wypoczynek -

Nawigacja

Zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Komunikat Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o zmianie rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Warszawa,  dnia 20 września 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Organizatorzy wypoczynku
Dyrektorzy szkół i placówek
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548), które weszło w życie we wrześniu 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452) wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6, tj. Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Nowelizacja rozporządzenia wynikała z konieczności dostosowania przepisów do obowiązującego stanu prawnego w związku z uchyleniem ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz nowelizacją ustawy o systemie oświaty dokonaną art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Zaproponowane rozwiązanie dotyczyło skreślenia we wzorze załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, w części II Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku wyrazów: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.), w związku z czym konieczne było określenie nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Ponadto, w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, pn. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku usunięto informację o posiadaniu przez uczestnika wypoczynku szczepienia ochronnego przeciwko durowi. Obecnie szczepienie przeciwko durowi nie należy do szczepień obowiązkowych i wymaganie tego szczepienia oraz – co za tym idzie – jego potwierdzenie, nie znajduje uzasadnienia.

Dodatkowo w Karcie wprowadzone zostały zmiany porządkujące.

W załączeniu obowiązujący po zmianie, do stosowania wzór Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.09.2021
Data modyfikacji 24.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Laskowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry