Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Obowiązek sprawdzenia osób zatrudnianych do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). - Wypoczynek -

Nawigacja

Obowiązek sprawdzenia osób zatrudnianych do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

14.06.2018

.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 405), przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, proszę o realizację obowiązku wynikającego z ww. przepisów

 

Z poważaniem

MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 14.06.2018
Data modyfikacji 27.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry