Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży - poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku - Wypoczynek -

Nawigacja

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży - poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

Poradnik stanowi kompendium wiedzy zarówno dla rodziców, jak i organizatorów oraz kierowników i wychowawców sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie wypoczynku. Uwzględnia zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 kwietnia 2016 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie przygotowało poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Poradnik zawiera najistotniejsze informacje dotyczące zgłaszania wypoczynku, kwalifikacji kadry pedagogicznej, prawidłowej organizacji wypoczynku z uwzględnieniem zadań organizatora, kierownika, jak i wychowawców wypoczynku.

Ponadto przekazuje przydatne informacje dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży oraz samych uczestników wypoczynku.

Poradnik ma za zadanie pomóc organizatorom, kierownikom i wychowawcom w zorganizowaniu i przygotowaniu bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2016
Data modyfikacji 05.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry