Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki - Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej -

Nawigacja

Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki


 
Organizacja wycieczek
1.         Formy krajoznawstwa i turystyki:
a)    wycieczki przedmiotowe
b)    wycieczki krajoznawczo-turystyczne
c)    specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych
d)   wycieczki zagraniczne

 

2.       Za organizacje krajoznawstwa i turystyki szkolnej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który przede wszystkim zobowiązany jest do zatwierdzenia karty wycieczki, zarówno dla wyjazdów krajowych jak i zagranicznych (wzór karty wycieczki zawarty jest w załączniku do powyższego rozporządzenia).

 

3.         W przypadku uczniów niepełnoletnich udział w wycieczce lub imprezie,
z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.

 

Metryczka

21.05.2012
Data publikacji 21.05.2012
Data modyfikacji 06.11.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry