Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki - Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej -

Nawigacja

Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki

Podstawy prawne krajoznawstwa i turystyki

Organizacja wycieczek:

 1. Formy krajoznawstwa i turystyki:
  1. wycieczki przedmiotowe
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne
  3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych
  4. wycieczki zagraniczne
 2. Za organizacje krajoznawstwa i turystyki szkolnej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który przede wszystkim zobowiązany jest do zatwierdzenia karty wycieczki, zarówno dla wyjazdów krajowych jak i zagranicznych (wzór karty wycieczki zawarty jest w załączniku do powyższego rozporządzenia).
 3. W przypadku uczniów niepełnoletnich udział w wycieczce lub imprezie, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

21.05.2012
Data publikacji 21.05.2012
Data modyfikacji 04.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesław Ziemniak
Osoba udostępniająca informację:
Czesław Ziemniak
do góry