Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wytyczne Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży dotyczące organizowania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - Bezpieczne wakacje -

Nawigacja

Bezpieczne wakacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Metryczka

Data publikacji 05.07.2021
Data modyfikacji 02.03.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiał Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry