Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego - Bezpieczne wakacje -

Nawigacja

Bezpieczne wakacje

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku letniego

Warszawa, dn. 14  czerwca 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.18.2021.MW

 

Organizatorzy wypoczynku letniego
w województwie mazowieckim

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się czasem letnich wakacji przypominam o konieczności zgłoszenia każdej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej bazie wypoczynku. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://wypoczynek.mein.gov.pl

Podpisany wydruk wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku należy przesłać (za pośrednictwem poczty) do Kuratorium Oświaty w Warszawie lub dostarczyć osobiście.

Jednocześnie przypominam, że zgłoszenia wypoczynku można podpisywać „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.  Posiadanie ww. podpisów umożliwia składanie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku, bez konieczności dostarczania wersji papierowej do Urzędu.

Przypominam, że zgłoszenia dokonuje się:

  • najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku kolonii,
  • najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadku półkolonii oraz wypoczynku za granicą,
  • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi.

Organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) oraz z uwzględnieniem aktualnych Wytycznych GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, obowiązujących w okresie ferii letnich 2021 r.

Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z ryzykiem zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19, proszę o uwrażliwienie swoich podopiecznych na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, zawartych w opracowanych instrukcjach i procedurach oraz właściwą reakcję wobec ewentualnego zachorowania.

Wakacje to czas relaksu i radości. Pamiętajmy, aby program wypoczynku (np. kolonii, obozu)  był dostosowany do wieku podopiecznych. Powinien być realizowany zgodnie z nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zwracam szczególną uwagę, aby uczestnicy letniego wypoczynku korzystali tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Udając się w góry, pamiętajmy o odpowiednim ubiorze oraz poruszaniu się po wyznaczonych szlakach.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą numery telefonów i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Zachęcam również do zapoznania się z obowiązującymi na terenie danego państwa procedurami związanymi z ryzykiem zarażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19. Stosujmy się do miejscowych zaleceń i przepisów.

Ufam, że podejmując się zadania zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego, zagwarantujecie Państwo uczestnikom przyjemne spędzenie czasu, w bezpiecznych warunkach, pod troskliwą opieką profesjonalnej kadry.

Życzę, aby zaplanowane formy wypoczynku dostarczyły dzieciom i młodzieży wiele radości, a Państwu przyniosły satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. 

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

Metryczka

Data publikacji 14.06.2021
Data modyfikacji 14.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry