Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie ferii zimowych 2021 r. - Bezpieczne ferie -

Nawigacja

Bezpieczne ferie

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie ferii zimowych 2021 r.

Warszawa, dn. 17 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
 

Dyrektorzy szkół i placówek
Organizacje pozarządowe
z województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2021 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie przekazuje stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w powyższym temacie.

Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”) w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych.

W obecnej sytuacji, Kuratorium Oświaty w Warszawie nie będzie zatwierdzać pozostałych zgłoszeń form wyjazdowych, krajowych i zagranicznych, które organizatorzy przesłali za pomocą systemu bazy wypoczynku. Dotyczy to również półkolonii organizowanych poza szkołami i placówkami.

Natomiast, zatwierdzone zgłoszenia wypoczynku zostały zamknięte/zakończone. Po zakończeniu w bazie wypoczynku pojawi się stosowna adnotacja. Przypominam, iż o powyższym fakcie zamknięcia zostaliście Państwo poinformowani podczas wideokonferencji w dniu 11 grudnia 2020 r. oraz w przesłanym piśmie z dnia 11 grudnia 2020 r., znak WKS.550.165.2020.TK.

Informuję, iż zgodnie z obowiązującymi w 2021 r. Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych tegoroczne półkolonie będą mogły być organizowane wyłącznie na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej, określonej w art. 2 ustawy Prawo oświatowe (na podstawie art. 86 Prawa oświatowego).

Proszę pamiętać, że ww. Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku do opracowania własnych procedur i regulaminów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form półkolonii.

Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania. Opracowane wytyczne zalecają obostrzenia w zakresie wymogów przy organizacji półkolonii dla dzieci i młodzieży ze względu na ich bezpieczeństwo.

Odnosząc się natomiast do kwestii organizacji zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, turniejów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, informuję, że zasady organizacji tych form nie należą do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej, który określa wyłącznie zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2020
Data modyfikacji 18.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry