Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców, opiekunów i uczniów w sprawie wypoczynku podczas ferii zimowych 2021 r. - Bezpieczne ferie -

Nawigacja

Bezpieczne ferie

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców, opiekunów i uczniów w sprawie wypoczynku podczas ferii zimowych 2021 r.

Warszawa,  dn. 15 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.172.2020. MO

Rodzice, opiekunowie dzieci
oraz uczniowie
z województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

wkrótce dla wszystkich uczniów rozpoczną się ferie zimowe. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, ferie odbędą się w jednym terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, tegoroczny wypoczynek może zostać zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii, dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej, na terenie szkoły lub placówki. Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zmniejszenie mobilności w trakcie trwania epidemii ważne jest, aby uczniowie pozostali blisko miejsca swojego zamieszkania. Ponadto, niezwykle istotne, aby dzieci korzystające z oferty półkolonii nie posiadały objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Przypominam, że półkolonie podlegają zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę, miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Wypoczynek zorganizowany może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika kuratorium oświaty i tym samym umieszczenia go w ogólnopolskiej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zachęcam Państwa do weryfikacji wybranej oferty zorganizowanego wypoczynku dla dzieci w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl/

Życzę Wszystkim Uczniom zdrowych, bezpiecznych, spokojnych ferii, a przede wszystkim regeneracji sił i odpoczynku od codziennych szkolnych obowiązków.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2020
Data modyfikacji 18.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry