Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego podczas ferii zimowych w 2021 r. - Bezpieczne ferie -

Nawigacja

Bezpieczne ferie

Strona znajduje się w archiwum.

List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do organizatorów wypoczynku zimowego podczas ferii zimowych w 2021 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.550.173.2020.MO

Organizatorzy wypoczynku zimowego
Dyrektorzy szkół i placówek, organy prowadzące, organizacje pozarządowe
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych, proszę o organizację wypoczynku zimowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

Tegoroczne ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, tegoroczny wypoczynek może zostać zorganizowany wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej, na terenie szkoły lub placówki. Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki.

W grupie może przebywać do 12 uczestników. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika. Ponadto, zgodnie z wytycznymi uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Przypominam o konieczności zgłoszenia półkolonii w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.men.gov.pl i przesłaniu kuratorowi oświaty najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Niezwykle istotnym jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu pod opieką wykwalifikowanej kadry, spełniającej wymagania, o których mowa w art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327).

W trosce o bezpieczeństwo i zmniejszenie mobilności w trakcie trwania epidemii ważne jest, aby uczniowie pozostali blisko miejsca swojego zamieszkania. Zatem zwracam się z prośbą do Państwa o zaoferowanie w miarę różnorodnego programu wypoczynku, który będzie sprzyjał rozwojowi zainteresowań.

Ufam, że podejmując się organizacji tegorocznego zimowego wypoczynku w formie półkolonii w województwie mazowieckim, stworzycie Państwo bezpieczne i higieniczne warunki, które pozwolą uczniom zregenerować siły i powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.12.2020
Data modyfikacji 18.01.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Ołdak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry