Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN - Nagrody i odznaczenia -

Nawigacja

Nagrody i odznaczenia

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN

Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN

 
 
 
 
 
INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 
 
Rodzaj odznaczenia
Termin składania wniosków
Podstawa prawna
 
MEDAL
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 
 
Do 7 marca
każdego roku kalendarzowego
 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia, (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392).
 
 
Informacje dotyczące wypełniania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej:
  • wniosek należy wypełnić w 2 egzemplarzach;
  • całość wniosku musi zmieścić się na jednej kartce – ściśle  według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073 ze zm.);
  • do wniosków nie należy dołączać dodatkowych pism;
  • druk wniosku zamieszczony jest w dokumencie: „wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej”;
  • dodatkowe wskazówki dot. sposobu wypełniania wniosku zamieszczone są w dokumencie: „wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej” i zaznaczone zostały kolorem niebieskim;
  • zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia, Medal może być nadawany pośmiertnie (Dz. U. z 2010 r. Nr 63, poz. 392).
UWAGA:
Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej NIE załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.
 
Wszystkie składane wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycielipowinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.
 
Wszystkie wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.


Wnioski należy złożyć lub przesłać drogą pocztową zgodnie z właściwością terytorialną odpowiednio do:


Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. (22) 551 24 00 wew. 1022;
Delegatury w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów, tel. 
(23) 672 44 71/73 wew. 35
Delegatury w Ostrołęce, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 760 42 91/93
Delegatury w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, tel. (24) 262 64 50
Delegatury w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, tel. (48) 362 82 84
Delegatury w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, tel. (25) 632 60 00

Metryczka

27.11.2013
Data publikacji 27.11.2013
Data modyfikacji 04.12.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andżelika Czarnogórska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry