Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Pedagogika - Kultura - Dialog. Między negacją a afirmacją” - informacje pokonferencyjne - Konferencje -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Pedagogika - Kultura - Dialog. Między negacją a afirmacją” - informacje pokonferencyjne

03.12.2010

2 - 3 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja naukowo - metodyczna pt. „Pedagogika - Kultura - Dialog. Między negacją a afirmacją”

W dniach 2 - 3 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pt. „Pedagogika  -  Kultura  -  Dialog. Między negacją a afirmacją”, która zorganizowana została przez Katedrę Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestników powitali między innymi Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Konferencja  kierowana była m.in. do studentów pedagogiki oraz nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami związanymi z wielokulturowością. Tematyka prelekcji koncentrowała się wokół kwestii związanych ze społeczeństwem wielokulturowym i multireligijnym.

Materiały pokonferencyjne wkrótce.


Metryczka

03.12.2010
Data publikacji 03.12.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Woźniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Woźniak
do góry