Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Apel w sprawie otoczenia specjalną troską dzieci ofiar tragedii - Konferencje -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Apel w sprawie otoczenia specjalną troską dzieci ofiar tragedii

19.04.2010

w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich osób, które zginęły w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem, w ślad za pismem znak: DKOW-WNP/MS-5081-21/10 Pani Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, zwracam się z prośbą o otoczenie specjalną troską dzieci ofiar tragedii

KO.KPG.MK.071-14/10
Warszawa, 19 kwietnia 2010r.
 
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie i  Wójtowie,
Dyrektorzy przedszkoli i szkół
woj. mazowieckiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich osób, które zginęły w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem, w ślad za pismem znak: DKOW-WNP/MS-5081-21/10 Pani Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, zwracam się z prośbą o otoczenie specjalną troską dzieci ofiar tragedii.
 
Szczególnie apeluję o to, aby Państwo zagwarantowali potrzebującym wychowankom i uczniom wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, a także wszelką inną niezbędną pomoc. Wyjątkowej troski wymagać będą ci uczniowie, którzy w tym roku szkolnym przystępują do egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego. Proszę także o objęcie wsparciem uczniów tych oddziałów, do których uczęszczają poszkodowane dzieci.
 
W przypadku trudności z organizacją niezbędnej pomocy proszę o kontakt z odpowiednimi Wydziałami Kuratorium Oświaty w Warszawie:
  • dyrektorzy przedszkoli: tel. 22 621 67 04,
  • dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów: tel. 22 551 24 22,
  • dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: tel. 22 551 24 24.
Jednocześnie dziękuję Wszystkim tym, którzy już podjęli stosowne działania i objęli opieką potrzebujące dzieci i ich rodziny.
 
Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Mariusz Dobijański

Metryczka

19.04.2010
Data publikacji 19.04.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Mucha
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Żmudziński
do góry