Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo do dyrektorów ws. działań informacyjno — profilaktycznych dotyczących handlu ludźmi we współpracy z Fundacją La Strada - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pismo do dyrektorów ws. działań informacyjno — profilaktycznych dotyczących handlu ludźmi we współpracy z Fundacją La Strada

28.03.2024

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w ramach projektu "Galeria Anty Modern Slavery na żywo" Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Warszawa,  dn. 26 marca 2024 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.557.4.2024.MM

Państwo
Dyrektorzy
Pedagodzy, Psycholodzy, Nauczyciele
szkół i placówek województwa
mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024, Kuratorium Oświaty w Warszawie, na podstawie przepisów m.in. art. 1 pkt 21 oraz art. 51 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.), realizuje działania informacyjno — profilaktyczne dotyczące handlu ludźmi.

Z uwagi na potrzebę ciągłej czujności i uwrażliwienia w tym obszarze, niezwykle ważnym zadaniem jest propagowanie działań profilaktycznych na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi, spotkań i dyskusji o roli i miejscu tej profilaktyki w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Odpowiadając na zaproszenie Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Kuratorium Oświaty w Warszawie rekomenduje spotkanie w ramach projektu „Galeria Anty Modern Slavery na żywo” w dniu 18 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Kinie Muranów w Warszawie, ul. gen. Władysława Andersa 5. W spotkaniu, dedykowanemu dyrektorom szkół i placówek, pedagogom, psychologom i nauczycielom, zaprezentowane zostaną materiały video z projektu „Galeria Anty Modern Slavery na żywo”. Organizator wydarzenia, Fundacja La Strada, zaplanowała także czas na omówienie scenariuszy zajęć oraz dyskusję nt. profilaktyki przeciwdziałania handlowi ludźmi w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wspomniane scenariusze są ściśle powiązane z materiałami video i opracowane z myślą o realizacji działań profilaktyczno-informacyjnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: strada@strada.org.pl Tel/fax: 22 622 19 85.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Wioletta Krzyżanowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.03.2024
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Mańkowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry