Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Warszawa, dn. 3 października 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.36.2023.AZ

 

Dyrektorzy, Nauczyciele
publicznych i niepublicznych przedszkoli/szkół/placówek
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że do obowiązków dyrektora zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest sprawą priorytetową. Przedszkola, szkoły i placówki mają obowiązek zwracać szczególną uwagę na jego zapewnienie. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy, sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami, zakup i przygotowanie sprzętu oraz wyposażenia, zgodnie z obowiązującym normami i przepisami.

Przypominam o konieczności przeprowadzania stosownych kontroli, rejestrowania wszystkich wyjść poza teren przedszkola, szkoły, właściwym wyposażeniu apteczek oraz przeszkoleniu wszystkich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Apeluję, abyście poddali Państwo wnikliwej analizie obowiązujące regulaminy i procedury, jeszcze raz dokonali oglądu terenu i wyposażenia przedszkola, szkoły i placówki, a także szczególną uwagę poświęcili, sprawując nadzór pedagogiczny, obszarowi bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Proszę, aby pracownicy przedszkola, szkoły, placówki z niezwykłą dbałością kontrolowali i oceniali miejsca, w których przebywają dzieci oraz młodzież, i w których nauczyciele prowadzą zajęcia.

Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na naszych najmłodszych, przebywających w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, ponieważ jest to najbardziej narażona na niebezpieczeństwa grupa. Ich zachowanie i postępowanie często wynika z naturalnej ciekawości świata i braku umiejętności właściwej oceny sytuacji, a co za tym idzie przewidywania wynikających konsekwencji.

Szanowni Państwo, bądźcie uważni i czujni. Reagujcie w każdej sytuacji budzącej Wasze wątpliwości czy stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa powierzonych Waszej opiece dzieci, młodzieży.

Jednocześnie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie, codzienny trud i wysiłek w stwarzanie warunków odpowiadających potrzebom i możliwościom dzieci i młodzieży.

Ufam, że realizując codzienne zadania zapewniacie Państwo Waszym podopiecznym  bezpieczeństwo, pod troskliwą opieką profesjonalnej kadry.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 04.10.2023
Data modyfikacji 04.10.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Ziemska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry