Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

X edycja Wojewódzkigo Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X edycja Wojewódzkigo Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje”

W załączeniu informacja organizatora.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że ogłosił  X edycję Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Leśne inspiracje” organizowanego przez WSSE w Warszawie.

Wydarzenie to skierowane jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, a jego celem jest kształtowanie potrzeby szacunku dla przyrody, odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody, a w szczególności królestwem grzybów.

Konkurs organizowany jest od 2012 roku i nadal cieszy się zainteresowaniem szkół.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli Mazowieckie Kuratorium Oświaty również w bieżącym roku włączy się w popularyzację konkursu.

Szczegóły dostępne na stronie www.gov.pl/wsse-warszawa.

Termin nadsyłania fotografii upływa 18 września, a wyniki zamieszczone zostaną do 21 września 2023 r. na stronie internetowej Organizatora.

Metryczka

Data publikacji 14.09.2023
Data modyfikacji 14.09.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry