Moje skróty

Schowek

Pokaż (12)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów - akcja edukacyjna - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów - akcja edukacyjna

Warszawa,  29 maja 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.0344.52.2023.IA

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zachęcam do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w ramach „V Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”, przygotowanych z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej.

Na terenie całego kraju wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych. W wydarzenia edukacyjne w szczególności zaangażowana będzie Policja. Na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy, rozpowszechniane będą materiały wskazujące sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza, a w szczególności dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższych informacji. Dostępna jest broszura w języku polskim, dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań – można ją pobrać ze strony internetowej organizacji: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf.  Ponadto materiały dotyczące kampanii będą również dostępne na stronie internetowej EUCPN: https://eucpn.org/.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry