Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli

Materiały przygotowane przez Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiadając na potrzeby środowiska oświatowego oraz w dbałości o ochronę zdrowia uczniów i środowiska, Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Panem Fryderykiem Kapinosem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  przygotowali materiały dydaktyczne na temat ekologicznej żywności dla uczniów i nauczycieli. Materiały zostały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej  (https://zpe.gov.pl/a/rolnictwo-i-produkcja-zywnosci-ekologicznej---materialy/DTOw0LYI7).

Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas prowadzonego przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego (np.: na lekcjach przyrody, biologii, wychowania fizycznego, czy zajęciach z wychowawcą) lub mogą być cennym materiałem poglądowym do przygotowania własnego pomysłu edukacyjnego, zarówno przez nauczyciela jak i ucznia.

Zaznaczyć należy, że treści nauczania dotyczące zdrowia ustalone w podstawie programowej doprecyzowuje i rozwija nauczyciel w opracowywanym przez siebie programie nauczania. Katalog zagadnień ujętych w programie nauczania może zostać rozszerzony przez nauczyciela, np. o zagadnienia dotyczące ekologicznej żywności.

W uznaniu wartości ekologicznej żywności dla zdrowia i ochrony środowiska polecamy Państwa uwadze te materiały z prośbą o ich wykorzystanie podczas zajęć.

Metryczka

Data publikacji 23.05.2023
Data modyfikacji 29.05.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Informacja Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry