Moje skróty

Schowek

Pokaż (3)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Działania profilaktyczne w ramach akcji "Bezpieczne ferie" w szkołach - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania profilaktyczne w ramach akcji "Bezpieczne ferie" w szkołach

Zaproszenie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 do podjęcia działań profilaktycznych na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa uczniów

Warszawa, dn. 24  stycznia 2023 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.4.2023.AL

Dyrektorzy
szkół podstawowych 
z województwa mazowieckiego

 

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, prowadzi działalność prewencyjną i edukacyjną, w tym współdziała i wspiera przedsięwzięcia społeczne podmiotów, takich jak szkoła. Mając na uwadze nadchodzące ferie zimowe, czas mniejszej kontroli nad dziećmi, kiedy to ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych może być wyższe, Państwowa Komisja zaprasza dyrektorów szkół do podjęcia działań profilaktycznych w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Przekazuję w załączeniu pisma Państwowej Komisji ze scenariuszami zabaw profilaktycznych „Bezpieczne kręgi” i „Krąg zaufania”, które są propozycją uzupełnienia treści poruszanych podczas zajęć z wychowawcą, przed zbliżającymi się feriami zimowymi.

Proszę Państwa o włączenie się we wspólne działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa uczniów.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

Załączniki:

  1. List do dyrektorów szkół.
  2. List do wychowawców klas I-IV ze scenariuszem zabawy profilaktycznej „Bezpieczne kręgi”.
  3. List do wychowawców klas V-VIII ze scenariuszem zajęć metodą dramy „Krąg zaufania”.

 

Metryczka

Data publikacji 24.01.2023
Data modyfikacji 05.04.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Laskowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry