Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności utatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i ekonomii.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100 krajach. Sieć Junior Achievement otrzymała w 2022 roku nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a polski oddział jest jedną z wiodących organizacji JA w Unii Europejskiej pod względem liczby uczniów objętych programami.

Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8 milionow uczniów z całej Polski. W roku szkolnym 2021/22 uczestniczyło w nich 265 192 młodych ludzi.

Projekty skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji - od szkół podstawowych, poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe. Wszystkie programy zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe zostały rozszerzone o materiały skierowane do uczniów z Ukrainy. Nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do programów Fundacji otrzymują całoroczne wsparcie merytoryczne, a także mają możliwość korzystania z bieżących konsultacji z koordynatorami i trenerami w poszczególnych regionach.

Programy Fundacji wpisują się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo oświatowe, w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej, w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej a także umożliwiają realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2022/23, w tym pkt. 4- Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy (...) oraz pkt. 6 - Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami - wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Nasze programy objęte są honorowymi patronatami poszczególnych ministerstw oraz Prezydenta RP.

Szczególowe informacje dotyczące Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz jej programów dostępne są na stronie junior.org.pl/pl/programy

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Popielarczyk
do góry