Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Raport Rzecznika Praw Dziecka pn. Ogólnopolskie badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, Warszawa 2022 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Raport Rzecznika Praw Dziecka pn. Ogólnopolskie badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, Warszawa 2022

Informacja z linkiem do raportu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informujemy, że na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka znajduje się Raport Rzecznika Praw Dziecka pn. „Ogólnopolskie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce”.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. publikacją oraz jej upowszechnienia wśród nauczycieli. Raport zawiera, m.in. metodologię badań, charakterystykę narzędzia badawczego, charakterystykę respondentów (uczniowie klas II  i VI szkoły podstawowej, uczniowie klas II szkoły ponadpodstawowej)  i wyniki badań w obszarach: relacje z rodzicami i życie w domu, zdrowie fizyczne, rówieśnicy i wsparcie społeczne, samopoczucie psychiczne, środowisko szkolne, korzystanie z mediów społecznościowych i Internetu. Do każdego obszaru  przedstawiono  rekomendacje i  dobre praktyki.

Poniżej podajemy link do strony, na której znajduje się ww. publikacja: https://brpd.gov.pl/ogolnopolskie-badanie-jakosc-zycia-dzieci-i-mlodziezy/

Metryczka

Data publikacji 17.05.2022
Data modyfikacji 17.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry