Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sport Wszystkich Dzieci - nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sport Wszystkich Dzieci - nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży

Polski Związek Brydża Sportowego ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu „Edukacja przez brydża w szkole – upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży”.

Sport Wszystkich Dzieci - nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży

Polski Związek Brydża Sportowego ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu „Edukacja przez brydża w szkole – upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży” dofinansowywanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanego przez Ministerstwo Sportu.

Ogólnopolski Program „Edukacja przez brydża w szkole” jest realizowany przez PZBS. Ma zasięg ogólnopolski i jest kierowany do szkół podstawowych wszystkich województw.

Sposób rekrutacji uzależniony będzie od liczby szkół podstawowych, które zgłoszą się do programu. W przypadku większej ilości niż liczba szkół, które będzie można objąć programem, kryteria wyboru stanowić będą:

  • przewidywana liczba uczestników;
  • lokalizacja ośrodków – pierwszeństwo szkół w małych miejscowościach z odpowiednią infrastrukturą;
  • stopień zaangażowania szkoły w projekt.

Pierwszeństwo w naborze będą miały szkoły, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021

Celem zadania jest nauka brydża w szkołach, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021 oraz wprowadzenie nauki brydża do kolejnych szkół podstawowych w całym kraju (łącznie 40-60 szkół) oraz wyselekcjonowanie spośród uczestników uczniów utalentowanych, których obejmiemy dalszym szkoleniem w klubach i sekcjach brydżowych.

Cele szczegółowe:

  1. Opanowanie podstawowych elementów brydża – ekonomia brania lew, podstawy zapisu brydżowego oraz podstaw bilansu brydżowego.
  2. Przygotowanie uczestników do rywalizacji z rówieśnikami podczas zawodów brydżowych różnych szczebli.
  3. Stworzenie minimum jednego teamu, który będzie reprezentował dany ośrodek w ogólnopolskim turnieju zamykającym program „Edukacja przez brydża w szkole”
  4. Wyselekcjonowanie grupy 60-80 najlepszych uczniów do dalszego programu intensywnego szkolenia.
  5. Wdrożenie zasad „fair play”

Wnioski mogą składać licencjonowani Instruktorzy PZBS z opłaconą aktualną składką członkowską. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie umowy ze Szkołą Podstawową, w której program będzie realizowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 maja 2022 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail: tomasz.kierepka@pzbs.pl – wzór wniosku dla organizatorów zajęć: .XLSX

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Koordynatorem PZBS programu SWD Tomaszem Kierepką – adres email: tomasz.kierepka@pzbs.pl , tel. +48 501 308 999

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.05.2022
Data modyfikacji 17.05.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry