Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpłatne, dwusemestralne, doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Bezpłatne, dwusemestralne, doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli

05.04.2022

Na  zlecenie Ministra Edukacji i Nauki wymienione poniżej uczelnie do 31 grudnia 2022 r. podjęły się realizacji  studiów podyplomowych na kierunkach:

I. „Doradca Rodziny”

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy;
 2. Uniwersytet Szczeciński;
 3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 4. Akademia Zamojska;
 5. Uniwersytet Zielonogórski.

Studia umożliwią uzyskanie kompetencji i doświadczenia dotyczącego wsparcia informacyjnego rodziny i dziecka w obszarze przysługujących im praw, wynikających z międzynarodowych konwencji, prowadzenia poradnictwa w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka/ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka/ucznia/rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy
z dzieckiem/uczniem, jego rodziną i środowiskiem.

II. „Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych”.

 1. Uniwersytet w Białymstoku;
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 3. Uniwersytet Śląski;
 4. Uniwersytet Gdański;
 5. Uniwersytet Warszawski.

Studia są adresowane do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi. Na studiach tych nauczyciele  będą mogli  doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

III.  „Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów”

 1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 4. Uniwersytet Łódzki;
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia pozwolą uzyskać praktyczne umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie słyszenia, rozumienia, mówienia, czytania i pisania oraz kompetencji i sprawności językowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. uczelni.

 

Metryczka

Data publikacji 05.04.2022
Data modyfikacji 05.04.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Góra
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry