Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady organizacji mycia zębów przez dzieci w przedszkolach w czasie epidemii COVID-19 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Zasady organizacji mycia zębów przez dzieci w przedszkolach w czasie epidemii COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z "Zaleceniami organizacyjnymi dotyczącymi szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2"

Warszawa,  dn. 30 grudnia 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
WKS.576.38.2021.MF

Dyrektorzy, Nauczyciele
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

Szanowni Państwo,

Państwowa Inspekcja Sanitarna stojąc na straży zdrowia publicznego zwraca uwagę na konieczność dbania o zasady higieny osobistej dzieci w wieku przedszkolnym, u których kształtowanie odpowiednich nawyków w tym zakresie ma kluczowe znaczenie.

Utrzymujący się stan epidemii COVID-19 zobowiązuje placówki systemu oświaty do funkcjonowania z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego, zatem proces mycia zębów przez dzieci w przedszkolu, wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które mają na celu minimalizowanie ryzyka zakażeń koronawirusem.

Z tego względu Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, korzystając ze wsparcia konsultantów krajowych w dziedzinach: epidemiologii, pielęgniarstwa pediatrycznego i stomatologii dziecięcej wydali Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Ich treść jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pod linkami:

Dbając o higienę jamy ustnej dzieci, proszę o wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów do ustalenia wewnętrznych procedur na poziomie każdej placówki wychowania przedszkolnego.

 

Z poważaniem

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.01.2022
Data modyfikacji 03.01.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Flisiak
Osoba udostępniająca informację:
Anna Laskowska
do góry