Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Doradztwo zawodowe w szkołach - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Doradztwo zawodowe w szkołach

15.11.2021

Warszawa,  15 listopada 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.557.13.2021

Dyrektorzy Szkół
podstawowycych i ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego

dotyczy:  problematyki  doradztwa zawodowego w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w § 2 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325) określono, w załącznikach 1-7, treści programowe  z zakresu doradztwa zawodowego dla: 1) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, 2) klas I–VI szkół podstawowych, 3) klas VII i VIII szkół podstawowych, 4) branżowych szkół I stopnia, 5) liceów ogólnokształcących, 6) techników, 7) branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. 

Mając na uwadze, że jednym z celów Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 kwietnia 2020, jest „pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej”, warte rozważenia jest włączenie treści tej tematyki do organizowanych zajęć doradztwa zawodowego, zwłaszcza dla starszych uczniów.

 Przykładowa tematyka może dotyczyć form zatrudniania, ochrony zdrowia w pracy, migracji zarobkowej, w tym mogących wystąpić zagrożeń w związku z podejmowaną pracą, np. handel ludźmi, praca przymusowa.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 15.11.2021
Data modyfikacji 15.11.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Bogacka-Osińska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry