Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja dotycząca badania PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Warszawa,  dn. 16 lutego 2021 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR.0344.33.2021.AM

Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki (DPPI-WPPiP.471.2.2021.MMB) oraz w związku z prośbą Instytutu Badań Edukacyjnych, uprzejmie informuję o planowanym na kwiecień i maj 2021 roku badaniu głównym w ramach cyklu PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study), międzynarodowym badaniu postępów biegłości w czytaniu, w którym uczestniczą uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej.

Badanie PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Badanie realizowane jest co 5 lat i uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Szkoły i uczniowie, którzy biorą udział w badaniu, są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W Polsce wylosowano 150 szkół podstawowych z całego kraju. Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów zależy od uczestnictwa w badaniu wszystkich wylosowanych szkół.

Zachęcam Państwa do udziału w badaniu. Należy zaznaczyć, iż badanie ma charakter dobrowolny i anonimowy, a upowszechniane są wyłącznie zbiorcze zestawienia (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów).

Jeżeli w okresie badania obowiązywać będzie stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Badanie PIRLS 2021 w Polsce prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie MEiN. Informacje o badaniu znajdują się na stronie www.pirls.ibe.edu.pl oraz www.iea.nl. Dodatkowych informacji udziela zespół PIRLS w Polsce, e-mail: pirls@ibe.edu.pl .

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Dorota Skrzypek

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry