Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja dotycząca realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

         Kuratorium Oświaty

               w Warszawie

   Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 10 lutego 2021 r.

IPR.531.6.2021.AL

 

Dyrektorzy szkół
woj. mazowieckiego

 

Dotyczy: realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji i Nauki (DWKI-WPB.5013.4.2021.ARB z dnia 8 lutego br.) w sprawie prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, przekazuję poniższą informację.

Minister Edukacji i Nauki przypomina, że do priorytetowych zadań szkoły należy m. in. kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. W okresie epidemii nowego znaczenia nabrały działania podejmowane na rzecz kształtowania postaw i nawyków prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej.

Mając ma uwadze ważną rolę pedagogów, którzy ze względu na czas nauki i zabawy przy komputerze czy tablecie/telefonie, powinni inspirować uczniów i ich rodziców do stosowania w codziennych czynnościach profilaktyki zdrowia, przypominam, że powyższej idei służą także działania realizowane w ramach „Programu dla szkół”, którego celem jest m. in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.

Przekazuję Państwu w załączeniu „Informację dotyczącą prawidłowej realizacji Programu dla szkół”, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z jej treścią i stosowanie zawartych w niej przyjętych rozwiązań, spowodowanych wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

         Z poważaniem

           MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
                     /-/
       Dorota Skrzypek

Metryczka

Data publikacji 10.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry