Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Program edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

29.09.2020

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z województwa mazowieckiego do przystąpienia w roku szkolnym 2020/21 do programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do uczniów liceów i techników, którzy w jego ramach zakładają w grupach liczących 4-15 osób realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy oraz zapoznanie jej z realiami prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnictwo nie nakłada na szkołę ani uczniów żadnych obciążeń finansowych. Na nauczycieli, którzy podejmą się roli opiekunów uczniowskich mikroprzedsiębiorstw czekają bezpłatne szkolenia e-learningowe oraz wsparcie przez cały okres realizacji programu.

Dodatkowo, odbędzie się Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK”, którego zwycięzca reprezentować będzie Polskę w europejskim konkursie Company of the Year Competition.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie Fundacji.

Metryczka

Data publikacji 29.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry