Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

29.09.2020

Realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projekt jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs dostępny jest dla wszystkich szkół podstawowych. Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja mieć będzie charakter otwarty. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 października br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Metryczka

Data publikacji 29.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Furmanek
do góry