Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych na rok 2020/2021 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych na rok 2020/2021

22.06.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów zostały zamieszczone projekty programów merytorycznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021. Poniżej linki do stron internetowych organizatorów, gdzie znajdują się projekty programów merytorycznych oraz informacje na temat zgłaszania ewentualnych uwag.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.), regulamin konkursów wraz z załącznikami m.in.  harmonogramem oraz ostateczną wersją programów merytorycznych, muszą zostać zatwierdzone do 30 września b.r.

Link do strony MSCDN:  https://konkursy.mscdn.pl/

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470

 

 

Link do strony OEIiZK: http://logia.oeiizk.waw.pl/#!/program

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry