Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Dobre praktyki w edukacji włączającej” - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

„Dobre praktyki w edukacji włączającej”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk pracy w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski.

Przykłady praktyk zebrane podczas badania zostaną wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom. 

Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie Pracownika - dla zalogowanych - do 17 czerwca 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach, które pozwolą na zebranie przykładów dobrych praktyk oraz ich upowszechnienie.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-edukacji-wlaczajacej.

Metryczka

Data publikacji 04.06.2020
Data modyfikacji 30.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bednarska
do góry