Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja o konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych 2019/2020 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja o konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych 2019/2020

01.06.2020

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przypominamy o uwzględnianiu szczególnych osiągnięć uczniów i możliwości dokonania odpowiedniego wpisu na świadectwie kończącym szkołę podstawową.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną konkursy tematyczne i interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 nie zostały przeprowadzone w pełnej trzyetapowej formule. Na podstawie zmian wprowadzonych w regulaminach Wojewódzkie Komisje Konkursowe określiły laureatów i finalistów w poszczególnych konkursach – szczegółowe listy będą opublikowane na stronach organizatorów.

Informujemy, że zaświadczenia wydane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w czerwcu 2020 roku o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego upoważniają do dodatkowych punktów podczas rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

Metryczka

Data publikacji 01.06.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dominika Piórczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry