Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół ponadpodstawowych dotyczący dni otwartych w szkołach - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół ponadpodstawowych dotyczący dni otwartych w szkołach

Warszawa,  20 maja 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KPZ.571.1.35.2020.HP

Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której funkcjonujemy od momentu wprowadzenia stanu epidemii, stanowi wyzwanie dla całego systemu oświaty. Chcę zapewnić, że bliskie mi są doświadczenia niepokoju i jestem świadoma trudności, z jakimi spotykają się Państwo na co dzień w swych wielopłaszczyznowych działaniach. Doceniam Państwa ciężką pracę i zaangażowanie w tworzenie nowej rzeczywistości edukacyjnej.

Niezależnie od zaistniałych okoliczności, wkrótce absolwenci szkół podstawowych staną przed decyzją obrania dalszej drogi kształcenia oraz rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W minionych latach owo podejmowanie decyzji było poprzedzone wieloma zabiegami. Dzięki Państwa aktywności i oddaniu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół poprzez tradycyjny, bezpośredni kontakt z placówką, uczniami, dyrekcją i nauczycielami w czasie tzw. dni otwartych.

Aktualna sytuacja ogranicza prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w dotychczas praktykowanych formach, a uczniom utrudnia pozyskiwanie informacji, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wzbogacenie stron internetowych szkół. Jeśli to możliwe, proszę o publikację planów naboru oraz umieszczenie dodatkowych materiałów eksponujących swoisty charakter i atmosferę szkoły w postaci filmów, fotografii, ulotek, itp.

Wierzę, że publikacja informacji o szkole i jej ofercie edukacyjnej ułatwi wielu młodym ludziom podjęcie trafnej decyzji mającej istotny wpływ na ich przyszłość. Wyrażam ponadto podziękowanie za Państwa postawę pełną zrozumienia oraz podejmowanie licznych działań w tym niewątpliwie trudnym czasie.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 22.05.2020
Data modyfikacji 22.05.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Krzyżostaniak - Pilarz
do góry