Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r. - KOG.5750.3.2020 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r. - KOG.5750.3.2020

28.04.2020

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W ramach konkursu zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2019/ 2020:

  1. dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano stypendia ,
  2. dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Więcej informacji na temat regulaminowych procedur i warunków ubiegania się o stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w załącznikach.

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia ucznia należy przesłać na wskazany w Regulaminie adres organizatora

– do dnia 15 września 2020 r.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.04.2020
Data modyfikacji 27.05.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogumiła Kukwa
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry